Ervaring

Bart de Jong is sinds 1994 arbeidsdeskundige. De opleiding is gevolgd bij het voormalige GAK (nu UWV) en vervolgens volgden werkgevers als het GAK, het toenmalige Sociaal Fonds Bouwnijverheid en Cadans. Vervolgens kwam er een overstap naar GAK Sociale Zekerheid, Argonaut en tot november 2008 bij Achmea Vitale (Arbo). De werkzaamheden bestonden in dit brede werkveld uit o.a. claimbeoordeling, Wajong, reïntegratie naar externe werkgevers. Bij Achmea Vitale verrichtte hij vooral werkzaamheden in het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter voor de private markt (groot en kleinmarkt).
Voorafgaand aan de opleiding tot arbeidsdeskundige vervulde hij gedurende 14 jaar, diverse magement functies bij verschillende kantoren en organisaties.