Visie

Met de Wet Verbetering Poortwachter zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers rond ziekteverzuim aangescherpt. Tegelijkertijd is steeds meer het besef ontstaan dat verzuim niet altijd te maken heeft met ziekte. Of beter gezegd, meer dan de helft van het verzuim blijkt andere oorzaken te hebben. Door nu zelf de verantwoordelijkheid te nemen en met AD-Interventie te kijken naar zowel in de organisatie als in de persoon gelegen factoren, kunt u het verzuim in uw organisatie drastisch verkorten.

Visie op het vak van "arbeidsdeskundige" zoals aangegeven door de NVvA, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen.

 • De arbeidsdeskundige heeft als doel arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te beperken
 • Als spin in het web van spelers die daarbij van betekenis zijn, probeert hij de condities te creëren waaronder arbeidsongeschiktheid tot een minimum beperkt blijft
 • Hij onderzoekt de mogelijkheden om terug te keren in het huidige werk of, als die er niet zijn, om over te stappen op ander werk. Hij bekijkt daarbij wat nodig is om werkhervatting mogelijk te maken.
 • De arbeidsdeskundige stelt zich aktief, luisterend, sturend en bemiddelend op, waarbij de belangen van alle partijen in het oog worden gehouden.

Missie

Vanuit een inspirerend bedrijf werkgevers en werknemers optimaal te laten renderen en hierbij een duurzame inzetbaarheid behouden.

Producten en dienstverlening op maat

Wij bieden een totaalpakket aan van arbeidskundige diensten op het terrein van de Wet verbetering poortwachter:

 • Arbeidskundig onderzoek en advies
 • Voortgang reïntegratie
 • Preventief reïntegratieadvies
 • 1e jaars evaluatie
 • Dossieronderzoek/Check op het reïntegratieverslag
 • Reïntegratie- en arbeidsmogelijkheden onderzoeken
 • Arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen